Dojo-etiquette hebben een belangrijke functie. Zij zorgen voor
veiligheid en alertheid op de mat. Aikido is een matial-art. Wanneer
men de dojo betreedt moet dat ook in acht worden genomen. Deze alerte
toestand (zanshin) kan gezien worden als training van de geest om
aanwezig in het nu te verblijven waarbij men bewust is van de omgeving
en anderen in de dojo.

Zie de dojo-etiquette niet als een wetboek, maar als richtlijnen voor
een goede veilige beoefening van het aikido.

Algemeen:

 • De leraar is te allen tijde bevoegd om leerlingen de dojo voor, tijdens of na de les te weigeren wanneer hij dit nodig acht.
 • Voor de veiligheid van de leerling zelf en zijn/haar partners is het gebruik van alcohol en stimulerende middelen voor of tijdens de les niet toegestaan.

Voor de les:

 • Wees minimaal 15 minuten voordat de les begint aanwezig, en zorg dat je voor aanvang van de les omgekleed bent.
 • Zorg ervoor dat de matten (tatami) neergelegd en schoon zijn.
 • Zorg ervoor dat altijd je pak (Keiko Gi) schoon is en nagels kort zijn.
 • Draag geen sierraden en/of anderen relevante dingen die bij anderen verwondingen kunnen toebrengen tijdens de lessen, of plak deze af met sporttape indien niet verwijderbaar.

Bij binnenkomst:

 • Buig altijd naar de shomen waar de foto van O’Sensei (Morihei Ueshiba) staat, als je de dojo binnenkomt en/of verlaat.
 • Buig wanneer je de tatami betreedt of verlaat.
 • Als je te laat bent, ga je rustig in seiza op de rand van de tatami zitten. Neem de tijd om rustig te worden en klap daarna in naar de shomen.

Tijdens de training:

 • Wanner de leraar een techniek uitlegt/voordoet ga je in seiza houding zitten en let goed op. Leid andere leerlingen niet af.
 • Wanneer de leraar een techniek heeft voorgedaan begroet hem en kies daarna snel een partner om deze techniek te gaan beoefen. Begroet je partner voor de oefening.
 • Pas je eigen niveau aan het niveau van je trainingspartner.
 • Wees altijd geconcentreerd en ga niet in discussie met de leraar, of je trainingspartner.
 • Beperk praten op de tatami tot een minimum. Vraag de leraar om uitleg wanneer je dat nodig hebt. Vraag niet voor anderen, dat verstoord hun training.
 • Vraag voor het verlaten van de mat toestemming zodat de leraar weet wat er aan de hand is.
 • Wanneer de leraar de les heeft beëindigd mag er niet meer worden getraind op de mat, dit i.v.m. de veiligheid. De concentratie is niet het zelfde als tijdens de les.